Standpunten politieke partijen 2022

Politiek Stichtse Vecht wil meer inbreng inwoners bij energietransitie

De Klimaatcoalitie Stichtse Vecht heeft 12 klimaatstellingen voorgelegd aan de 12 politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Elf partijen hebben hun standpunten gegeven. De meeste eensgezindheid is er bij de stelling dat inwoners meer te vertellen moeten krijgen bij de energietransitie. Ook zijn 7 partijen van mening dat de gemeente meer moet doen. De motivatie verschilt wel: sommige partijen voelen een eigen verantwoordelijkheid voor komende generaties, bij anderen is het de druk van hogere overheden waar gehoor aan gegeven moet worden. Op maandag 14 maart om 20 uur gaan de lijsttrekkers met inwoners hierover in debat. Dat zal gebeuren in de bibliotheek van Maarssenbroek. Aanmelden kan via www.klimaatcoalitiestichtsevecht.nl.

Zonnevelden en wind

ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks en PvdA geven steun aan zonnevelden, Het Vechts Verbond, PVV en Samen Stichtse Vecht zien er weinig in. De rest zit daar tussen. Kort samengevat: zonnevelden worden niet omarmd, maar ook niet uitgesloten. Diverse partijen merken op dat zon-op-dak niet voldoende is en zeker als windturbines worden uitgesloten, zonnevelden wel moeten. Mits goed ingepast en niet schadelijk voor flora en fauna.

Zeven partijen willen absoluut geen grote windturbines binnen de gemeentegrenzen. Alleen ChristenUnie-SGP, GroenLinks en PvdA zien een kleine kans. Meer steun is er voor kleine windmolens.

Warmte

In de toelichting geven ChristenUnie-SGP, GroenLinks, PvdA, Streekbelangen en VVD aan dat we voor warmte minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen van ver weg, zoals Russisch gas. Discussiepunt is wel hoe we dan de lokale warmte moeten realiseren. In ieder geval is energiebesparing van groot belang. De duurzaamste energie is immers de energie die je niet hoeft op te wekken.

Tevreden

De opstellers van de klimaatstellingen zijn zeer tevreden: “De politieke partijen in Stichtse Vecht zijn doordrongen van de ernst van de klimaatverandering. Mooi is dat 11 partijen hun standpunten met de klimaatcoalitie gedeeld hebben. Uiteraard zijn er verschillen. En dat is goed, want de kiezer moet ook iets te kiezen hebben.”

Per partij de reactie op de klimaatstellingen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *