Klimaatoverleg Politieke Partijen (KOPP) opgericht

Klimaatcoalitie Stichtse Vecht heeft een Klimaatoverleg Politieke Partijen (KOPP) ingesteld voor politieke partijen die zich in het doel van de Klimaatcoalitie herkennen. Voor de startbijeenkomst op 22 februari hebben 7 politieke partijen zich gemeld: CDA, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, PvdA, Samen Stichtse Vecht en VVD. De interactie tussen de politici en de partners van de Klimaatcoalitie leverde een constructieve dialoog op. Benoemd is dat de klimaatdiscussie in de gemeenteraad niet langer over details mag gaan, maar dat de KOPP-partijen elkaar blijven steunen op grote lijnen om stappen voorwaarts te zetten.

CDA: De tijd van vertragen en wegkijken is voorbij, want ook in Stichtse Vecht moeten we aan de bak. Daarom sluiten wij graag aan bij deze samenwerking.
ChristenUnie-SGP: Alle middelen die kunnen bijdragen aan het vrijwillig bereiken van deze doelen moeten worden onderzocht en aangewend.
D66: Energietransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen lokale initiatieven die duurzaamheidsmaatregelen in onze gemeente een boost geven.

Gesproken is over de vele uitdagingen die de gemeente aan moet pakken in het kader van de klimaatcrisis. Hoopgevend is dat de meeste deelnemers er van overtuigd zijn dat de gemeente meer moet en kan doen dan in de afgelopen raadsperiode. Gesproken is over uitvoeringsprogramma duurzaamheid, energie-armoede, vervolgstap in de regionale energiestrategie, laadpalen, zonneveldenbeleid, duurzame mobiliteit en de warmtetransitie. Daarnaast ziet een ieder de noodzaak om onze inwoners goed te informeren, er vroegtijdig bij te betrekken en volledige duidelijkheid te geven.

GroenLinks: duurzame innovatie en groen ondernemerschap.
PvdA: Wij willen dat we niet langer treuzelen maar ook zorgen dat iedereen kan meedoen met een duurzamer Stichtse Vecht.
Samen Stichtse Vecht: We maken bewoners enthousiast om lokale energie coöperaties te vormen en geven als gemeente zelf het goede voorbeeld.
VVD: Stichtse Vecht moet verduurzamen. Hiervoor zijn flinke veranderingen nodig die om verstandige keuzes en draagvlak vragen, maar wel op een betaalbare manier voor gezinnen en ondernemers.

De Klimaatcoalitie Stichtse Vecht concludeert dat de gemeente Stichtse Vecht nu nog niet meteen koploper is met duurzaamheidsmaatregelen. Er is nog veel te doen. Zo is er op 14 maart het Klimaatdebat Stichtse Vecht tussen inwoners en lijsttrekkers in de bibliotheek van Maarssenbroek, waarbij uiteraard ook politieke partijen die (nog) niet de doelen van Klimaatcoalitie onderschrijven van harte welkom zijn.

(Stichting Duurzame Vecht) Wij komen graag met een initiatief-voorstel waar de inwoners blij van worden!

(Vechtplassencommissie) Wij zijn voor de energietransitie in een daarmee ontwikkelend landschap, waar toekomstige generaties ook trots op zijn. Wij zijn al alert sinds 1936.

(Energiecoöperatie 2030.nu) Inwoners moeten meebeslissen en op z’n minst mede-eigenaar zijn van collectieve energievoorzieningen.

Partners Klimaatcoalitie Stichtse Vecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *