WELKOM

Laatste nieuws: Klimaatcoalitie wil Energieplan Stichtse Vecht.

Kijk bij nieuws en recente berichten voor meer informatie.

Contact via info@klimaatcoalitiestichtsevecht.nl

DOEL KLIMAATCOALITIE

Op dit moment verbruiken de inwoners van Stichtse Vecht samen zo’n 1800 GWh (GigaWattuur) per jaar (gebaseerd op RES-U16-documenten). Daarvan is 200 GWh voor stroom, 500 GWh voor warmte en 1100 GWh voor andere zaken, zoals lokaal verkeer en vervoer. Naar schatting wordt voor zeker 95% hiervan fossiele brandstoffen gebruikt. De hierbij vrijkomende CO2 veroorzaakt een ongewenste opwarming van de aarde. Ook Stichtse Vecht heeft beleid nodig voor klimaatadaptatie (hoe gaan we om met bijvoorbeeld hoosbuien en hittestress in bebouwd gebied), energiebesparing en duurzame energie-opwekking binnen de eigen grenzen (zowel elektriciteit als warmte).  


Het doel van de Klimaatcoalitie Stichtse Vecht is: deze 1800 GWh zover mogelijk omlaag te krijgen door:

  • energiebesparing,
  • het resterende deel duurzaam te maken door (vooral) lokale fossielvrije opwekking,
  • en klimaatadaptatie doordacht vorm te geven.  

PARTNERS

De Klimaatcoalitie heeft de volgende partners:
Stichting Duurzame Vecht – voor energiebesparing in en rond de woning
energiecoöperatie 2030.nu – voor de collectieve opwekking van duurzame energie
Vechtplassencommissie – voor behoud en ontwikkeling van ons mooie landschap

KOPP

Sinds begin 2022 zijn 8 van de 12 politieke partijen in Stichtse Vecht deelnemer in het Klimaatoverleg Politieke Partijen (KOPP). Dat zijn CDA, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, PvdA, Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen en VVD. Zij onderschrijven de doelstellingen van de Klimaatcoalitie.