Start Klimaatcoalitie

De commissievergadering Fysiek Domein van begin december 2021 sprak over duurzame elektriciteitsopwekking met zon en over een plan om Stichtse Vecht gasloos te maken. Volgens de initiatiefnemers van de Klimaatcoalitie Stichtse Vecht, tevens insprekers bij die vergadering, verwachten de inwoners meer van de gemeente. Zij willen graag meedenken en vooral meedoen.

Het werd daar duidelijk dat nog niet alle kennis en ervaring uit de samenleving wordt benut’, zegt woordvoerder en milieukundige Cock van der Kaaij van het nieuwe samenwerkingsverband. ‘Het is nodig dat er meer helderheid komt zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.’

Aan de slag

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de klimaatverandering. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar: hittegolven, extreme regenval, droogte en ook in ons eigen land overstromingen in Limburg. Voorzitter Norbert van den Eijnden van de Stichting Duurzame Vecht ziet ook de urgentie: ‘Onze vrijwillige energie-ambassadeurs adviseren inwoners met het isoleren van hun huis, het nemen van een warmtepomp om nu al (grotendeels) van het gas af gaan. Terugverdientijd is vaak minder dan acht jaar. Het is echter wel nodig dat de gemeente hierbij helpt, met name met praktische informatie. Er moet duidelijkheid komen over wanneer bepaalde wijken gasvrij worden.’ Inwoners van Stichtse Vecht kunnen via duurzamevecht.nl een gratis energie-adviesgesprek aanvragen.

Doel klimaatcoalitie

Op dit moment verbruiken de inwoners van Stichtse Vecht samen zo’n 1800 GWh (GigaWattuur) per jaar. Daarvan is 200 GWh voor stroom, 500 GWh voor warmte en 1100 GWh voor lokaal verkeer en vervoer. Het doel van de Klimaatcoalitie Stichtse Vecht is om deze 1800 GWh zover mogelijk omlaag te krijgen, of te vervangen door fossielvrije opwekking. Voorzitter Guus Ydema van de energiecoöperatie 2030.nu ziet kansen: ‘Er blijft energie nodig, ook als we veel besparen. De vraag naar elektrische energie zal toenemen, voor apparaten in huis, de warmtepomp en de elektrische auto. We kunnen die energie lokaal opwekken. Nu hebben we de kans om daar zelf eigenaar van te worden zoals al is gebeurd in ons staldakproject polder Nyenrode. We krijgen zelf zo ook meer grip op de prijs. In al onze projecten letten we uiteraard goed op onze historische gebouwen en de fraaie natuur.’

Zowel het college als de gemeenteraad van Stichtse Vecht hebben ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES). Samen met 15 andere gemeenten, de provincie en de waterschappen moeten de gevolgen van de klimaatverandering beperkt worden. Stichting Duurzame Vecht en energiecoöperatie 2030.nu staan nu aan de wieg van de Klimaatcoalitie. Uiteraard is het de bedoeling dat de coalitie groter en breder wordt. Andere maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en inwoners zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

Aanleggen van lage-temperatuur-vloerverwarming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *